Vi er glade for å kunne fortelle at vi har fått med oss organisasjonen Wake Me Up til å holde en workshop for årets deltagere i Community Champions League.

Wake Me Up sin visjon sier:

Vi skal påvirke framtiden gjennom å motivere og inspirere unge til å ta gode beslutninger. 

Bidra til at unge mennesker har mot til å gå sine egne veier, mestrer de utfordringene de blir stilt ovenfor og skaper seg et meningsfylt liv, hvor de kjenner egne ressurser og bruker potensialet sitt.

Vi jobber med WHOs definisjon av psykisk helse som utgangspunkt. God psykisk helse oppnås når individet opplever meningen med livet, kjenner sine egne ressurser, møter utfordringene i livet og kan engasjere seg i arbeid og samfunn. 

Wake Me Up skal bidra til å bryte den økende trenden på psykiske helseplager blant unge, ved å fokusere på forebyggende og styrkende arbeid. 

Derfor starter vi med å gjøre det enkelt å finne riktig samtalepartner når de unge selv måtte ønske det!

Hvordan tror du fremtiden vil se ut om vi mestrer selvledelse, håndterer utfordringene vi blir stilt ovenfor, lever i tråd med våre egne verdier, eier vår unikhet og vet hva vi vil?

Fordi vi bryr oss. https://wakemeup.no/visjon

Gleder oss:

Vi i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn og Community Champions League gleder oss til få Wake Me Up på besøk!

Workshopen vil holdes den 23.mars på Intility Arena kl. 14:00