Community Champions League(CCL) er en fotballiga med stor sosial profil. Ligaen er et lavterskel tilbud for 9.klasse elever som bor i Oslo.

Ungdommen skal konkurrer på og utenfor fotballbanen og ligaen skal bidra til å skape et bedre lokalmiljø rundt i bydelen skolene har tilholdssted i. Spillerne og lagene skal gjennom året bidra med ulike aktiviteter som bidrar til økt trivsel i sitt lokalmiljø. Gjennom sesongen skal også spillerne delta på ulike workshops som gir dem kompetanse og kunnskap til å bidra positivt i sitt miljø.

Slik fungere CCL:

Prosjektet går over to år fordelt på to sesonger. Oppstart for første sesong er vil være i september 2019. Hver sesong skal 12 mix-lag av gutter og jenter konkurrere i CCL. Lagene er fordelt i to grupper: Oslo sentrum og Groruddalen. Hvert lag har en tropp bestående av 10 spillere og det spilles futsal 5 mot 5. Det vil i utgangspunktet blitt satt opp kamper for lagene annenhver uke. Hvert lag skal spille både hjemme- og bortekamper mot alle lag i sin pulje.


I tillegg til å konkurrere på selve fotballbanen skal vil også lagene tildeles ekstra poeng til samme gjeldende tabell. Ekstra poeng blant annet samles ved å opptre i tråd med idrettens prinsipper når det kommer til Fair Play. Dersom lagene klarer å skape en fin og hyggelig ramme rundt sine kamper for alle involverte vil det kunne resultere i ekstra poeng til lagene.
En annen måte lagene kan skaffe seg poeng på er ved gjøre noe positivt for sitt nærmiljø. Dette kan være ulike typer bidrag som er med på bidra til en bedre miljø i sitt nærområdet. Tiltak som søppelplukking i den lokale parken, besøke gamlehjem eller skape sunne aktiviteter for barn er alle ting som vil kunne gi lagene poeng i CCL.
Det siste som gir poeng i CCL er lagenes deltagelse på fire ulike workshops som holdes gjennom sesongen av Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn. Alle spillerne skal gjennom temaer som Fair Play, «No violent in Sports»(NOVIS), seksuell trakassering og mental helse. Deltagelse på disse workshopen vil også gi poeng.
Prosjektet administreres og gjennomføres i regi av Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn(SVFS) i tett samarbeid med de aktuelle skolene som stiller lag. SVFS bruker sine sertifiserte unge ledere til å bidra meg gjennomføring av kamparrangementene hvor de bidrar som dommere og observatører.